Öss Sınavı Puan Hesaplama

ÖSS'DE HESAPLANACAK STANDART PUANLAR

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda ve eğer aday YDS’ye girmiş ise dört tür ÖSS puanı hesaplanır.
Bu puanlar şunlardır:
* Sözel ağırlıklı ÖSS-SÖZ puanı,
* Sayısal ağırlıklı ÖSS-SAY puanı,
* Eşit ağırlıklı ÖSS-EA puanı,
* YDS’ye girmişse Yabancı Dil Ağırlıklı ÖSS-DİL puanı,
2004 ÖSS’ye girecek adayların sorulara vereceği yanıtlardan öncelikle çeşitli “standart puanlar” hesaplanacaktır. Bu standart puanlardan yola çıkarak da ÖSS puanları hesaplanacaktır.

Standart puanlar şunlardır:

Standart puanların hesaplanmasında her standart puan için ilgili testin verilerinden yararlanılır. Bu veriler, ilgili testin Türkiye çözüm ortalaması ve standart sapma değerleridir.

 

ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OÖBP)

Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) Nedir ?

AOBP geçen yıllarda uygulanan OÖBP’ye okulların ÖSS ortalamalarının eklenmesiyle hesaplanan orta öğretim başarı puanıdır. SÖZ, SAY ve EA olmak üzere 3 tür AOBP hesaplanacaktır. ÖSS sınav sonuçlarının Temmuzda açıklanmasının ardından okul ortalamalarına göre hesaplanacak olan bu puanlar öğrencilerin ÖSS puanlarına eklenerek yerleştirmede kullanılacaktır.

Ortaöğretim başarı puanında bu yıl ne gibi değişiklik yapıldı?

1-) Her okulda en yüksek ağırlıklandırılmış ortaöğretim başarı puanı 80 olacaktır.
2-) Okulun ortaöğretim başarı puanı ne olursa olsun yeni A-OBP hesaplama formülünün uygulanmasıyla okulda en yüksek notları almış öğrencinin A-OBP' nı 80' i geçmeyecektir.
3-) ÖSS puan ortalaması yüksek olan okullarda en küçük A-OBP önemli ölçüde yükselecektir.
4-) ÖSS puan ortalaması yüksek olan okullarda, notları okulun ortalamasına göre düşük sayılabilecek öğrencilerin ortaöğretim başarı puanlarında artış olacaktır.
5-) Okulların ÖSS ortalaması düştükçe adayların ortaöğretim başarı puanı da düşük gelecektir.
6-) Geçen yıllardaki hesaplamalara göre aynı ÖSS puanı ve aynı ortaöğretim başarı puanına sahip iki adaydan ÖSS ortalaması yüksek olan okulda okuyan aday öğrenci daha yüksek ortaöğretim başarı puanına sahip olacaktır.

 

ALAN EK PUANI


Her aday için hesaplanmış olan SÖZ, SAY ve EA ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları, ortaöğretimdeki alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılırken 0,8, ortaöğretimdeki alanları dışında bir yükseköğretim programına yerleştirme yapılırken 0,3 ile çarpılarak adayların ilgili ÖSS-SÖZ, ÖSS- SAY, ÖSS-EA ve varsa ÖSS-DİL puanlarına katılacak ve böylece adayların Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-EA ve varsa Y-ÖSS-DİL puanları hesaplanacaktır

 

ÖSS’DE YERLEŞTİRMEDE KULLANILACAK Y-ÖSS PUANLARI HESAPLANIRKEN AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ ÇARPILACAĞI KATSAYILAR

ÖSS PUANLARI

AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARI

AOBP-SÖZ

AOBP-SAY

AOBP-EA

Alanında Yerleşirken

Diğer Programlara Yerleşirken

Alanında Yerleşirken

Diğer Programlara Yerleşirken

Alanında Yerleşirken

Diğer Programlara Yerleşirken

Y-ÖSS-SÖZ

0,8

0,3

--

--

--

--

Y-ÖSS-SAY

--

--

0,8

0,3

--

--

Y-ÖSS-EA

--

--

--

--

0,8

0,3

Y-ÖSS-DİL

0,8

0,3

--

--

--

--

 

ÖSS’DE BİR MESLEĞE YÖNELİK PROGRAM UYGULAYAN LİSE MEZUNLARINA VERİLECEK OLAN EK PUANLARIN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK AĞIRLIKLI

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARI VE BU PUANLARIN ÇARPILACAĞI KATSAYILAR

ÖSS EK PUANLARI

AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARI

AOBP-SÖZ

AOBP-SAY

AOBP-EA

ÖSS-SÖZ Ek Puan

0,24

--

--

ÖSS-SAY Ek Puan

--

0,24

--

ÖSS-EA Ek Puan

--

--

0,24

ÖSS-DİL Ek Puan

0,24

--

--

ÖSS PUANLARI NASIL HESAPLANIR ?

 

PUANLAMA SİSTEMİNE GÖRE KISA YOLLA YAKLAŞIK ÖSS PUAN HESABI (AOÖBP HARİÇ)

SÖZEL 119,425 + (TÜRKÇE NET x 2,044) + (SOSYAL NET x 1,252) + (MATEMATİK NET x 0,508) + (FEN NET x 0,208)
SAYISAL 124,001 + (TÜRKÇE NET x 0,537) + (SOSYAL NET x 0,172) + (MATEMATİK NET x 1,796) + (FEN NET x 1,404)
EŞİT AĞIRLIK 121,215 + (TÜRKÇE NET x 1,505) + (SOSYAL NET x 0,543) + (MATEMATİK NET x 1,714) + (FEN NET x 0,210)

Orta Öğretim Başarı Puanınızı Hesaplamak için tıklayın !!ÖSS Sınav Konuları Soru KitapçıklarıSınav Sonuçları