Öss Sınav Konuları Faydalı Bir Site Tıklayın

Türkçe
Sözcükte Anlam
Deyimler ve Atasözleri
Cümlede Anlam ve Anlatım
Paragraf
Anlatım Biçimleri
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları ve
Noktalama işaretleri
Sözcük Yapısı,Sözcük Türleri 
Cümlenin Öğeleri
Cümlenin Türleri
Anlatım Bozuklukları
 
 
Matematik
Sayıların Çözümlenmesi
Taban Aritmetiği
Bölünebilme
OKEK,OBEB Asal Sayılar
Rasyonel Sayılar
Reel Sayılar ve Sıralama
Üslü ve Köklü Ifadeler
Mutlak Deger, Oran-Orantı
Çarpanlara Ayırma
Polinom, Logaritma
1.Derece Denklemler
Problemler ve Kümeler
Bağıntı-Fonksiyon
Işlem, Modüler Aritmetik
Permütasyon,Komb.olasılık
Geometri
Açılar
Açı-Kenar Bağıntıları
Açıortay-Kenarortay
Üçgende Benzerlik
Dik,İkizkenar eşkenar üçgen
Üçgende Alan
Çokgenler, Dörtgenler
Kare,Dikdörtgen,Eşkenar
Dörtgen, Paralel Kenar
Yamuk
Çemberde Açı
Çemberde Uzunluk ve Alan
Katı Cisimlerin Alan
ve Hacimleri
Doğrunun Analitiği
Fizik
Vektörler
Kuvvet,Denge,
Moment
Iş,güç,enerji
Basit Makineler
Kütle-özkütle
Ağırlık Merkezi
Katı ve sıvıların basıncı
Arşimet Prensibi
Isı-sıcaklık
Bağıl Hız-Nehir Problemleri
Elektrostatik
Kulon Kuvveti-Elekt. Alan
Doğru Akım Devreleri
Optik ve Ses
Biyoloji
Biyolojiye Giriş
Sınıflandırma
Popülasyonlar , Ekosistemler 
Evrim
Canlılarda Beslenme
Organik Bileşikler,
Enzimler ve ATP
Hücre
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
Dokular, Kalıtım
Virüsler, Bakteriler,
Paramesyum, Tek Hücreliler
Fermentasyon, Oksijenli
Solunum, Fotosentez
Üreme-Üreme Sistemleri
Duyu Organları
Taşıma, Solunum,Sindirim ve
Boşalım Sistemi Endokrin
Sistem, Sinir Sistemi
Bitki Fizyolojisi
 
Coğrafya
Yerin Şekli, Koordinatlar
Dünya'nin Dönüşü
Yörünge Hareketleri
Harita Bilgisi
Ölçekler
Atmosfer Özellikleri ve Sıcaklık
Sıcaklık Dağılışı
Basınç ve Rüzgarlar
Nem ve Yağış
Iklim Tipleri, Bitki
Örtüsü
Nüfus ve Yerleşme
Türkiye'de Iklim ve
Bitki Örtüsü
Iç Kuvvetler
Dış Kuvvetler
 
Ekonomik Coğrafya
Ülkeler Coğrafyası
 
 
Tarih
Tarih Bilimine Giriş
Ilkçağ Uygarlıkları
Islam ve Avrupa Tarihi
Islam oncesi Turkler
Turk-Islam Tarihi
Osmanlılar(Kuruluş,yükseliş
Duraklama,Gerileme ve Dağılma)
19, 20nci yy'larda Osmanlı Devleti ve 1.Dunya Savaşı
Mondros Mütarekesi ve Sonrası
Kurtuluş Savaşı Başı ve Hazırlıklar
Sivas Kongresi
Misak-ı Milli
I.TBMM'ye Karşı
Ayaklanmalar ve Sevr
Düzenli Ordunun Kurulması
Kurtuluş Savaşı ve Sonrası
Lozan Barış Antlaşması
Cumhuriyet Dönemi
Inkılaplar-Atatürk Ilkeleri
Cumh.Dönemi Dış Politikası
Kimya
Madde ve Atom
Atomun Yapısı
Periyodik Cetvel
Mol Kavramı
Temel Yasalar
Kimyasal Hesaplamalar
Gazlar,Çözünürlük ve Çözeltiler
Radyoaktiflik
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Tepkime Hızı
Organik Bileşikler
Bileşik çeşitleri,Asitler ve Bazlar
Felsefe ve giriş
Psikolojiye Giriş
Toplumsal Yapı
Kültür ve Toplumsallaşma
Toplumsal Değişme
Ahlak Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi

Orta Öğretim Başarı Puanınızı Hesaplamak için tıklayın !!