Dünden bugüne Türk Lirası (Resimlerle) nostalji

Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk banknot serisi 5 Aralık 1927 tarihinde Osmanlı Bankası tarafından İngiltere'de bastırılarak piyasaya sürüldü. Harf devrimi henüz yapılmadığı için eski Türkçe ve Fransızca bastırılan bu banknotlar 7 ayrı değerdeydi.

İlk banknot serisinde bastırılan en yüksek kupürlü kağıt para 1.000 lira idi.

1931 yılında Merkez Bankası'nın kurulması ile, o tarihe kadar Osmanlı Bankası tarafından bastırılan tüm banknotlar da Merkez Bankası'na devredildi. Bu serinin en yüksek değeri olan 1.000 liralık banknotlardan sadece 15 milyon 374 bin adet bastırılmıştı. Yani, piyasada sadece 15.3 milyar lira karşılığı "binlik" vardı.

1939 ve 1946 yılında yeni seriler bastırıldı ve en büyük kupürlü kağıt para bin liralık oldu. 1953'te piyasaya E5 emisyon grubu çıktı. Bin liralık banknot, 1981 yılına kadar, en yüksek kupürlü kağıt para olma özelliğini korudu. Banknot matbaası 1958 yılında faaliyete geçti. Genel olarak bu tarihten itibaren tüm banknotların basımı Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi. Matbaada basılan ilk banknot 100 Türk liralık banknot oldu.
1966 yılında (6. emisyon grubunda) 50 kuruş ile 1000 Türk Lirası değerleri arasında değişen 10 farklı değerde kupür ihraç edildi

1978 yılında dolara karşı verilen mücadelede en ağır yarayı alan bin liralık son kez basıldı. Bu dönemde ilk olarak 10, 100, 500 ve 1.000 liralık banknotlar dolaşıma verildi. 1981 yılından itibaren enflasyonist sürecin etkisiyle dolaşıma 5.000 tl ile 20.000.0000 lira arasında değişen 11 yeni kupür çıkarıldı. 20.000.000 (yirmi milyon) TL, Dünyadaki en büyük kupürlü banknot olma özelliğini de kazandı.

Ve bunlarda 1 Ocak 2005 tarihinde kullanılmaya başlanan Yeni Türk lirası. 2007 yılından itibaren de yeni lafını rafa kaldırdık. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 1 milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) 1 Yeni Türk Lirası (1 YTL) na eşittir. 1.000.000 TL = 1 YTL  ve 1 YTL = 100 YKr. Diğer bir ifadeyle, paramızdan 6 sıfır atılmıştır. Yani, 20.000.000 Türk Lirası ile “20 Yeni Türk Lirası” aynı satın alma gücüne sahiptir.

DÜNDEN BUGÜNE TL RESİMLERİ


Resim :

Resim no :   Toplam   Resim
www.Neleryokki.com