ARAÇ PROJE MEVZUAT

KANUN/YÖNETMELİK/TEBLİĞ TAMİM VE YÖNERGELER

Resmi Gazeteden Son güncelleştirme (Last Update):11-11-2021

 
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik21 Ekim 2017
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik24 Ağustos 2017
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik31 Mart 2017
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik26 Ekim 2016
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik13 Nisan 2016
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik24 Şubat 2015
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Ağustos 2013
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Şubat 2015
Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde (SGM-2010/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2014/37)7 Ocak 2015
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik15 Temmuz 2014
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yeni
Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde (SGM-2010/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 7 Ocak 2015
Otomotiv Mevzuat Listesi
Araç Tadil, inceleme onay yönergesi (2013)
AİTM Yönetmeliği
Araç inceleme yönergesi (yürürlük 2015)
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Kasım 2014
Karayolları Trafik Yönetmeliği
Martoy yönetmeliği, 2.link
Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2010/1)
Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/347/2012)
Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği ( TORTOY 2003/37/AT)
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (MOTOY 2002/24/AT)
BM/AEK Teknik Düzenlemeleri (Regülasyonlar)
Motorlu Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/351/2012)
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ÖNEMLİ : 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Otomobil”, “Kamyonet”, “Otobüs”, “Motosiklet”, “Bisiklet” ve “Motorlu bisiklet” tanımları değiştirilmiştir.

Bu çerçevede, daha önce 15+1 ve 16+1 koltuklu araçlar “otobüs” olarak tanımlanırken, 6495 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince 1/8/2013 tarihten itibaren “Minibüs” olarak değerlendirilecektir. Benzer şekilde; daha önce MARTOY ve AİTM Yönetmeliğine göre, M1 kategorisinde olan ancak 2918 sayılı Kanuna göre “Minibüs” olarak tanımlanan “sürücü dâhil en fazla 9 oturma yeri olan araçlar”, 6495 sayılı Kanun ile MARTOY ve AİTM Yönetmeliğindeki M1 kategorisine uygun hale getirilerek “otomobil” olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan AİTM Yönetmeliğinin Ek-1’inin 7.1.1 maddesindeki “Minibüsler” tanımının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki tanımlara uygun olarak tekrar düzenlenmesi amacıyla çalışmalara başlanmıştır.

TSE Araç Proje Mevzuat