SIK SORULAN SORULAR VE CAVAPLARI

Diğer Sorular ve Cevapları için tıklayın

Soru 1= İstiap haddi tayini projesinde, firma yetki talebi uygulaması nasıl olmalı? Araç sahibi vekaletini proje firmasına mı verip proje firması bu vekaleti BelgeNet'e mi yüklemeli? Yoksa bu tür projelerde firma yetki talebi için vekalet aranmamalı mı?

Cevap1 = Söz  konusu işlem aynen KUB başvurularında olduğu gibi olacaktır. KUB başvurularının kapsam dışı kalması gerektiği bilgi işleme bildirilmiştir.

Soru2= Ford Transit bir araç var ve araç sıfır alınmış. Araç Özel Amaçlı Mobil Sağlık aracına çevrilmek istenmektedir. Araç içerisinde Röntgen çekilecek, işitme testi, solunum testi, ekg vb. işlemler yapılacak. Bu aracın tadilat projesini çizdirip o şekilde tescil ettirmek istiyorlar. Bu proje ile ilgili BSTB tarafından yetkilendirilmiş yetkili servisten araç için teknik servis raporu vs . alınmasına gerek var mıdır, alınacaksa araç için hangi konularda teknik servis raporu alması gerekmektedir? 

Cevap 2= Aracın içindeki malzemeler sabitlenmelidir.   Aracın EMC’sini etkileyecek cihaz var ise EMC uygunluk raporu istenmelidir. (EKG vs.) (şasi numarasına göre teknik servis raporu veya cihazın EMC uygunluk raporu),    Gövde tipi SG – 32 diğer özel amaçlı araçlar olacaktır.   Kütle boyut hesapları sunulmalıdır.   Tüm diğer tadilatlar için geçerli olan genel maddemize göre etkilenen başka aksam/sistem varsa (örneğin fren sistemi) uzman tarafından tespit edilmesi halinde ayrıca rapor istenebilir.

Soru 3-) Sınıf değişikliği nasıl belgelendirilebilir yada yetkili teknik servis bu durumla ilgili nasıl bir rapor sunabilir?

Cevap 3=AİTM EK IV madde 8;  (Ek:RG-26/6/2012-28335) Kategori ve sınıf değişikliği olmayan tadilatlarda yönetmeliklerin seviyeleri, ilgili tadilat maddelerinde aksi belirtilmediği sürece, araçların ilk tescil tarihleri göz önünde bulundurularak uygulanır. Buna göre, güncel seviyeden ECE R-107 raporu aranacaktır.

Soru 4-) Aracın uygunluk belgesi, 13.02.2009'dan sonra düzenlendiyse sınıf değişikliğinde uygulama nasıl olmalıdır?

Cevap 4)      Aracın imal tarihi ne olursa olsun, kategori veya sınıf değişiyorsa güncel seviye şartları aranır.  2004 model M3 kategori (21+1), Sınıf II bir araçtan 9 koltuk sökülerek M3 kategori (14​+1)  Sınıf B bir araca tadilat projesinde, sınıf değişikliği oluşuyor.  Tamimin 12. sayfasında aşağıdaki ibare var : "Uygunluk belgesi tarihi 13/02/2009 tarihinden önce olan M2-M3 kategorisi araçlara yapılan koltuk tadilatlarında 2001/85/AT Yönetmeliğine uygunluğunun aranmasına gerek yoktur. Yapılan tadilat kategori ve/veya sınıf değişikliği içeriyorsa, yeni kategorisinin ve/veya sınıfının tüm şartlara uygunluğunu belgelendirmeli veya yetkili teknik servis raporuyla tevsik etmelidir."

Soru-5:Aracın ruhsatında aracın  azami yüklü ağırlığı sehven yanlış yazılmış olabiliyor ve aynı aracın etiketinde ki doğru azami yüklü kütlesini proje onayı esasında doğrusu yazılması uygun mudur ? Bazı durumlarda ise etiket bilgileride olmayabiliyor bu durumda muadil uygunluk belgesi ile doğru azami yüklü kütle yazılabilir mi? Aynı durum motor gücü ile  motor hacmi yazmamaktadır yada muadil  uygunluk belgesiyle  çelişmektedir. Bu durumda ne yapılmalıdır ?

Cevap-5: Araç tescil belgesi olan ruhsatlar resmi bir belge olduğundan, belge  üzerindeki bilgilerin projeye esas bilgiler olması gerekmektedir. Ruhsat ile ilgili tereddütler olması halinde ruhsatın düzeltilerek (ruhsatı veren kuruluş tarafından) tekrar başvurulması gerekir. Ruhsatta yer alan motor gücü ve motor hacmi bilgileri için de yukarıda  verilen cevap geçerlidir.

SORU-6:BÖLGEMİZDE FORD TRANSİT MARKA M2 SINIFI MİNÜBÜS KESİLEREK AÇIK KASA ARACA DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENMEKTEDİR. ARAÇ TAM ŞASİLİDİR. TAMİM 4.4.2. M kategorisi aracın N kategorisi bir araca dönüştürülmesi: Yapılacak tadilatın projesi çizilir, kasa ilave edilecekse Ek VIII uygulanır. Ek VII madde 1.1, madde 1.3, madde 1.8, madde 1.9, madde 1.20, madde 1.42, madde 1.48 ve madde 1.53‟e uygunluğu tevsik edilmelidir. DENİLMEKTEDİR. İSTENEN ŞASRLAR İÇİN PROJECİNİN BEYANI AŞAĞIDA Kİ GİBİDİR. MADDE 1.1 GÜRÜLTÜ SEVİYESİ AİTM DE M2 VE N1 DEN İSTENEN ŞARTLAR AYNIDIR VE MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ YOKTUR. MADDE 1.3 ARKADAN ÇARPMAYA KARŞI KORUMA N1 SINIFI ARAÇLARDA YERDEN YÜKSEKLİĞİ 55 CM AZ İSE İSTENMEZ DENİLMEKTEDİR. VE BU ARACIN YERDEN YÜKSEKLİĞİ 55 CM DEN AZDIR VE YAKIT TANKINDA BİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR. MADDE 1.8 GERİ GÖRÜŞ DÜZENEĞİ TADİLATTAN ETKİLENMEMEKTEDİR. MADDE 1.9 FREN SİSTEMİ TADİLATTAN ETKİLENMEMEKTEDİR. MADDE 1.20 AYDINLATMA DÜZENEĞİ TADİLATTAN ETKİLENMEKTE VE ARKA LAMBALARIN E BELGELERİNİ EKTE VERMEKTEDİR. MADDE 1.42 ARAÇ N1 SINIFI OLDUĞU İÇİN AİTM YÖNETMELİÜĞİ ÇERÇEVESİNDE YAN KORUMA ÇERÇEVESİ GEREKMEMEKTEDİR. MADDE 1.48 RÖMORK BAĞLANTI TERTİBATI İLE TADİLAT YAPILMAMIŞTIR. MADDE 1.53 ARAC N1 SINIFINA DÖNÜŞTÜĞÜ İÇİN AİTM HÜKÜMLERİ GEREĞİ BU ARAÇDA BU MADDEYE UYGUNLUK ARANMAMAKTADIR.

Cevap-6: Sorunuzda bahsedilen hususların tadilattan etkilenmediğinin veya yönetmeliğe uygun olarak işlem yapıldığının yetkili mühendis tarafından tevsik edilmesi durumunda projenin onaylanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.