SIMPLE FUTURE TENSE  (Gelecek zaman)

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I will  write  I will not  write will  I  write
 you will  write  you will not  write will  you  write
 we will  write  we will not  write will  we  write
 they will  write  they will not  write will  they  write
 he will  write  he will not  write will  he  write
 she will  write  she will not  write will  she  write
 it will  write  it will not  write will  it  write

 

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I am going to  write  I am not going to  write am  I going to  write
 you are going to  write  you are not going to  write are  you going to  write
 we are going to  write  we are not going to  write are  we going to  write
 they are going to  write  they are not going to  write are  they going to  write
 he is going to  write  he is not going to  write is  he going to  write
 she is going to  write  she is not going to  write is  she going to  write
 it is going to  write  it is not going to  write is  it going to  write
 

Konuşma anında geleceğe dönük bir eylemi ifade etmek için will kullanılır. Going to ise önceden yapılan planlar ve niyetler için kullanılır.

Örn: biri paltosunu giydi dışarıya çıkıyor. onu gören kişi will ile soru sorar, çıkan kişinin diyelim ki o saatte biriyle buluşması gerekiyor  ( önceden planlamış ) going to ile cevap verir.

1. He will finished his work tomorrow.

2. He is going to finish his work tomorrow

Will veya be going to , gelecek zamanı vurgulamak için kullanılır.

Will and Be Going to

Exercise1 Exercise2  Exercise3 Exercise4 Exercise5

Bu tens ile ilgili soruları download ede bilirsiniz. (Not: Sisiteminizde Excel kurulu olmalıdır.)

anasayfa.gif