FUTURE CONTINUOUS  (Gelecek te süreklilik)

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I will be  writing  I will not be  writing will  I

be

 writing
 you will be  writing  you will not be  writing will  you be  writing
 we will be  writing  we will not be  writing will  we be  writing
 they will be  writing  they will not be  writing will  they be  writing
 he will be  writing  he will not be  writing will  he be  writing
 she will be  writing  she will not be  writing will  she be  writing
 it will be  writing  it will not be  writing will  it be  writing

 

I will be doing something = birşeyler yapıyor olacağım ( bir eylemin ortasında olacağım )

Örn : The football match begins at 7:30 and ends at  9:15  so  during this time ,for example  8:30 , Kevin will be watching the match.

- This time tomorrow I'll be travelling through france

- In the 21 st century, people  will be living to the age of 130

1. I will begin to study at seven. You will come at eight . I will be studying when you come.

2. Right now I am sitting in class . At the same time tomorrow I will be sitting in class.

The future continuous tense gelecek zamanda bir aktivitenin süreklilik halinde olacağını vurgular.

3. Don't call me at nine , because I won't be home .I am ging to be studying at the library.

be going to nun continuous formu:

be going to + be + - ing

4. Don't get impatient . She will be coming soon

5. Don't get impatient . She will come soon

 Baazen future continuous ile simple future arasında çok çok az bir farklılık vardır veya hiçbir farklılık yoktur. Özellikle  gelecekteki olay belirsiz bir zaman da meydana gelmişse.

Not : teklif sorularında mutlaka shall kullan . will kullanma

  • shall we phone to see what time the film start

  • shall I carry that heavy case for you

Future Continuous

Exercise 1  Exercise 2

Bu tens ile ilgili soruları download ede bilirsiniz. (Not: Sisiteminizde Excel kurulu olmalıdır.)