PAST CONTINUOUS (PROGRESSIVE)  ( GEÇMİŞTE SÜREKLİLİK )

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I was  writing  I was not  writing  was  I  writing
 he was  writing  he was not  writing  was  he  writing
 she was  writing  she was not  writing  was  she  writing
 it was  writing  it was not  writing  was  it  writing
 we were  writing  we were not  writing  were  we  writing
 you were  writing  you were not  writing  were  you  writing
 they were  writing  they were not  writing  were  they  writing

 

İşin Mantığı : geçmişte süregelen bir eylem kesintiye uğruyor.

Örn: dün tam okula yürürken yağmur başladı  ( yürüme eylemi sürerken , bu ylemin belirli bir yerinde  yağmur eyleminin devreye girmesi)

1. I was walking down the street when it began to rain

2. While I was walking down the street,it began to rain

3. I was standing under a tree when it began to rain

1. de Önce caddeden aşağıya yürüyordum,sonra yağmur başladı.Örneklerde iki eylemde aynı zamanda meydana geliyor fakat biri, diğeri başladığında ,daha önce başlayıp süreklilik halin dedir.

4. At eight o'clock last night , I was studying

5. Last year at this time I was attending school

4. örnekte : Benim çalışmam 8'den önce başladı ve 8'de ben çalışıyordum, muhtemelen çalışmam sonrasın dada devam etti

6. While I was studying in one room of our apartment my roommate was having a party in the other room

Eğer iki eylem benzer şekilde süreklilik halindeyse Past continuous cümlenin iki bölümündede kullanı labilir (baazen)

7. It rained this morning

8. It was raining

Bazı durumlarda simple past ve past continuous aynı anlamı verebilir (7 ve 8 deki gibi)

Past Continuous

Exercise 1Bu tens ile ilgili soruları download ede bilirsiniz. (Not: Sisiteminizde Excel kurulu olmalıdır.)