PAST PERFECT CONTINUOUS  ( PROGRESSIVE )

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I had  been writing  I had not  been writing had  I  been writing
 you had  been writing  you had not  been writing had  you  been writing
 we had  been writing  we had not  been writing had  we  been writing 
 they had  been writing  they had not  been writing had  they  been writing
 he had  been writing  he had not  been writing had  he  been writing
 she had  been writing  she had not  been writing had  she  been writing
 it had  been writing  it had not  been writing had  it  been writing

 

Geçmişte olmuş iki eylem var ve bunlardan önce olanın sürekliliği past perfect continuous tense ile vurgu lanır.

1. Our game of  tennis was interrupted. we'd been playing for about half an hour when it started to rain very havily.

2. Ken give up smoking two years ago. He'd been smoking for 30 years.

1. The police had been looking for the criminal for two years before they caught him

2. The patient had been waiting in the emergency room for almost an hour before  a doctor finally treated her  

3. He finally came at six o'clock I had been waiting for him since four - thirty.

Past perfect continuous: geçmişte bir eylemden önce başka bir eylemin süreklilik içerisinde oldu ğunu vurgular.

4. When judy got home, her hair was still wet because she had been swimming

5.Her eyes were red because she  had been crying 

Bu tens ayrıca geçmişteki bir eyleme yakın zamanlı fakat ondan daha önce olan bağlantısız bir eylemin sürekliliğini vurgulamak için de kulanılır.

Past Perfect Continuous

Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 Exercise 5

Bu tens ile ilgili soruları download ede bilirsiniz. (Not: Sisiteminizde Excel kurulu olmalıdır.)