PRESENT CONTINUOUS (PROGRESSIVE) { ŞİMDİKİ ZAMAN }

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I am  writing  I  am not  writing  am  I  writing
 you are  writing  you  are not  writing  are  you  writing
 we are  writing  we  are not  writing  are  we  writing
 they are  writing  they  are not  writing  are  they  writing
 he is  writing  he  is not  writing  is  he  writing
 she is  writing  she  is not  writing  is  she  writing
 it is  writing  it  is not  writing  is  it  writing

 

Bu tens konuşma anında devam eden (süren) aktiviteleri vurgulamak için kullanılır ( ŞU AN )

  • John is sleeping right now

  • I need an umbrella because it is raining

  • John and marry are talking on phone

Bu tens ayrıca genelde süreklilik halinde olan aktiviteleri vurgulamak için de kullanılır.

  • I am taking five course this semester

  • John is trying to improve his work habits

  • She is writing  another book this year

Sonu - e ile biten fiillerde -e düşer - ing gelir

make

making

write

writing

come

coming

dance

dancing

Sonu - ie ile biten fiiller - ying takısı alırlar

lie

lying

die

dying

tie

tying

Eğer tek heceli bir fiilin sonu ( sesli + sessiz ) harf ile bitiyorsa son sessiz ikilenerek - ing takısı alır.

stop

stopping

Bu kuralın istisnası şudur : eğer bir fiilin sonu ( -y ) veya ( - w ) sesizlerinden biri ile bitiyorsa, fiil tek heceli bile olsa son sessiz ikilenmez.

run

running

get

getting

swim

swimming

big

bigger

hot

hotter

thin

thinner

draw

drawing

play

playing

İki veya daha fazla heceli fiilerde son sessizin ikilenmesine gerek yoktur

happen

happening

visit

visiting

remember

remembering

Sonu iki sessizle biten tek heceli fiiler direkt olarak - ing takısı alırlar

help

helping

work

working

Present Continuous ,Exercise 1

Bu tens ile ilgili soruları download ede bilirsiniz. (Not: Sisiteminizde Excel kurulu olmalıdır.)

 

anasayfa.gif