PRESENT PERFECT SIMPLE  ( Türkçede karşılığı yok )

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I have  written  I  have not  written  have  I  written
 you have  written  you  have not  written  have  you  written
 we have  written  we  have not  written  have  we  written
 they have  written  they  have not  written  have  they  written
 he has  written  he  has not  written  has  he  written
 she has  written  she  has not  written  has  she  written
 it has  written  it  has not  written  has  it  written

 

1. They have moved into a new aparttment.

2. Have you ever visited Mexico.

3. I have already seen that movie.

4. I have never seen snow

Present Perfect şu fikri vurgular: Şu andan önce meyda na gelmiş veya gelmemiş birşeyi anlatırken kesin zaman ın önemli olmadığı durumlar. (Eğer belirli bir zaman var sa Simple past kullanılır.)

5. We have had four tests so far this semester

6. I have written my wife a letter every other day for the last two weeks.

7. I have met many people since I came here in june

8. I have flown on an airplane many times

Present perfect birde  şu andan önceki bir aktivitenin tekrarını vurgular,her tekrarın kesin zamanı önemli değildir

9. I have been here since seven o'clock

10.We have been here for two weeks

11.I have had this same pair of shoes for three years

12.I have liked cowboy movies ever since I was a child

Present perfect tense ayrıca for ve since ile kullanı labilir. O zaman şunu vurgular: Bir durum geçmişte başlmış  şu anda da devam ediyor

Since + belirli bir zaman ( since : denberi )

For + zamanın sürekliliği ( For : dır )

Present Perfect Simple nin kullanımları

1.kullanımı: Geçmişte başlamış ve bugüne kadar devam eden bir zaman periyodundan bahsediyorsak bu tensi kullanmak zorundayız. Bu zaman periyodu bütün hayatımızdaki deneyimleri kapsayabilir. Hayatımız da herhangi bir deneyimi yaşayıp yaşamadığımız bu tens ile sorulur.
 • Have you ever been to China   ( Hiç çinde bulundunmu? )
 • Have you ever eaten caviar      ( Hiç havyar yedinmi ? )
 • I haven't been to  India             ( Hindistanda hiç bulunmadım )
 • We have never had a car         ( Hiçbir zaman arabamız olmadı )
 • It's the most boring film I've ever seen . (Hayatımda gördüğüm en sıkıcı film.)
 • I haven't eaten anything since breakfast ( Kahvaltıdan beri hiçbirşey yemedim )
2.kullanım: Present perfect kullanıldığında genellikle bugün ile bir bağlantı vardır. Eğer geçmişte olmuş bir eylemin sonucu bugünü etkiliyorsa yine bu tens kullanılır.
 • Where's your key ? I don't know. I 've lost it ( Şu an anahtarım yok )
 • He told me his name but  I 've forgotten it   ( Adını söylemişti fakat unuttum )
 • I can't find my bag. Have you seen it ?  ( Çantamı bulamıyorum, onu gördünmü?)
3.kullanım: Geçmişle bugünü bağlayan bir köprü olarak kullanılır.

I started learninig english in september

I am still lerning english

I have lerned English since september (Eylülden beri ingilizce öğreniyorum)-üstteki iki cümleyi birleştirdi.

Ayşe is my best friend 

I met Ayşe seven years ago 

I have known her for 7 years ( onu yedi yıldır tanıyorum )

I am a teacher 

I started teaching 20 years ago 

I have been a teacher for 20 years. ( 20 yıldır öğretmenim )

Gone (to)  ve  been (to) arasındaki farklılık

 • Jim is away on holiday. He has gone to Spain  (Jim ispanyaya gitti ve hala orada)
 • Jane has been to Italy . (Jane italyaya gitti ve geri geldi )

Present Perfect

Exercise 1   Exercise 2

Bu tens ile ilgili soruları download ede bilirsiniz. (Not: Sisiteminizde Excel kurulu olmalıdır.)

anasayfa.gif