SIMPLE PAST ( GEÇMİŞ ZAMAN )

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

I

-

wrote

I

did

not

write

did

I

write

you

-

wrote

you

did

not

write

did

you

write

we

-

wrote

we

did

not

write

did

we

write

they

-

wrote

they

did

not

write

did

they

write

he

-

wrote

he

did

not

write

did

he

write

she

-

wrote

she

did

not

write

did

she

write

it

-

wrote

it

did

not

write

did

it

write

Simple past , geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş bir durum veya aktiviteyi işaret eder.

FORMÜLÜ : Özne + Verb 2 ( Fiilin 2. hali )---- yani Simple past hali

· I walked to school yesterday

· He lived in paris for ten years , but now he is living in rome

· I bought a new car three days ago

Eğer Simple past tense ile kurulmuş bir cümle (When) kalıbını içeriyorsa : when ile başlayan cümle diğerinden önce olmuştur aşağıdaki ilk örnekte önce yağmur başladı sonra ağacın altında durdum ifadesi anlaşılmalıdır.

I stood under a tree when it began to rain

when she heard a atrange noise she got up to investigate

· when I dropped my cup , the coffee spilled on my lap

Eğer geçmiş zaman (past tense) ile kullanılan bir cümlenin fiili yoksa geçmiş zamanı belirtmek için : was , were kullanılması zorunludur.

Positive

Negative

Question

I

was

I

was not

was

I

You

were

You

were not

were

You

we

were

we

were not

were

we

they

were

they

were not

were

they

he

was

he

was not

was

he

she

was

she

was not

was

she

it

was

it

was not

was

it

  • Last year Rachel was 22 , so she is 23 now
  • When I was a child , I was afraid of dogs
  • was the weather good when you were on holiday

Bu tens ile ilgili soruları download ede bilirsiniz. (Not: Sisiteminizde Excel kurulu olmalıdır.)

Simple Past ...Exercise 1

anasayfa.gif