İngilizcede Zamanlar !!

SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş zaman)

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

I

-

write

I

do

not

write

do

I

write

you

-

write

you

do

not

write

do

you

write

we

-

write

we

do

not

write

do

we

write

they

-

write

they

do

not

write

do

they

write

he

-

writes

he

does

not

write

does

he

write

she

-

writes

she

does

not

write

does

she

write

it

-

writes

it

does

not

write

does

it

write

İşin mantığı: Dünya yuvarlaktır (genel) , Ateş yakar (genel) , İnsanlar acıkır ..... Gibi genel olayları ve durumları vurgulamak için Simple Present tense kullanılır.

1.Water consists of hydrogen and oxygen

2.Most animals kill only for food

3.The world is round

Simple Present tense genelde olan olay ve durumla rı vurgulamak için kullanılır ,bunlar; geçmişte vardı , şu an var , gelecekte de olacak . örn : Dünyanın dönmesi .

1.I study for two hours every night

2.My classes begin at nine

3.He always eats a sandwich for lunch

Simple present tense günlük aktiviteleri ve alışkanlıkları vurgulamak için de kullanılır.

1.I don't recognize that man

2.He needs a pen right now

Belirli fiilerin continuous tense ( şimdiki zaman ) halleri olmadığından bu tens'te kullanılmaları zorunludur.

Aşaıdaki fiiler normalde continuous tenslerle kullanılmazlar

Appreciate

Depend

Hate

Need

See

Understand

Believe

Dislike

Hear

Owe

Seem

Want

Belong

Doubt

İmagine

Own

Seem

İnclude

Care

Envy

Know

Possess

Smell

Consist

Exist

Like

Prefer

Sound

Cost

Fear

Love

Realise

Suppose

Contain

Feel

Mean

Remember

Taste

Sonu s , sh , ch , x ile biten sözcüklerin çoğulu ve fiilerin geniş zaman halleri -es takısı alırlar.

Finish

Finishes

Watch

Watches

Bus

Buses

Box

Boxes

Sonu y ile biten sözcükler - ies takısı alırlar , fakat y nin önünde sesli harf varsa sonuna sadece - s gelir

Study

studies

Try

tries

Baby

babies

Boy

boys

Sonu f veya fe ile biten sözcükler - ves takısıyla çoğul olurlar

knife

knives

shellf

shellves

Geniş zamanda Have fiili he , she , it için has olarak değişir.

· I have a shover everyday

· John has a shover everyday

Sıklık belirten fiiller Sımple present tens'te özneden hemen sonra gelirler

always / Never / often / Sometimes / Usually + Present simple (Geniş zaman)

· Sue always arrives at work early

· I usually go to work by car but sometimes I walk

· Julia never eats breakfast

Simple Present

Exercise 1 , Simple Present and Present Continuous
Verb Tense Exercise 2 Simple Present and Present Continuous
Verb Tense Exercise 16 Present and Past Tenses with Non-Continuous Verbs
Verb Tense Exercise 17 Present and Past Tense Review
Verb Tense Exercise 21 Simple Present and Simple Future
Verb Tense Exercise 22 Simple Present and Simple Future
Verb Tense Exercise 24 Simple Present, Simple Future, Present Continuous and Future Continuous
Verb Tense Practice Test Cumulative Verb Tense Review
Verb Tense Final Test Cumulative Verb Tense Review
 Bu tens ile ilgili soruları download edebilirsiniz. (Not: Sisiteminizde Excel kurulu olmalıdır.)